Stora Skedvi

Hembygdsförening

 Arbetsgrupper

tillbaka

 Är du intresserad av att engagera dig i en eller flera utav hembygdsföreningens verksamheter?

Välkommen att höra av dig till någon av kontaktpersonerna nedan.

Inget engagemang är för litet, varmt välkommen! 

    Arbetsgrupp   Kontaktperson     Övriga i gruppen
               
    Arrangemang   Kristoffer Olerås     AU
    Servering   Susanne Westman     Gun-Britt Lövblad, Ing-Britt Lissdaniels, Eva Källs-Söderlund, Doris Johansson
   

Fastighetsskötsel

 

Per-Åke Roslund

   

Roland Wedberg, Per Örjas, Bengt Fredriksson, Janne Lövblad

    Muséer          
     -Kaplansgården   Susanne Westman     Maria Hansson, Anita Roslund, Ingegerd Torsell
     -Skolmuséet   Gun-Britt Lövblad     Anita Roslund, Lena Larsson
     -Redskapsmuséum   Roland Wedberg     Per Örjas, Kristoffer Olerås
     -Parstugan   Jonas Ahlin     Doris Johansson, Leif Olofsson
    Marknader   Lena Andersson     Jonas Ahlin 
    Barn & skola   Josefina Olerås     Erland Nydén, Anita Roslund, Maria Hansson
    Hantverk   Susanne Westman     Ester Salari, Ing-Britt Lissdaniels
    Kolmilan   Per Örjas     Kolargänget; se http://storaskedvikolmila.se
    Sockenarkiv   Leif Olofsson     Karin Jansson
    Foto- och föremålsarkiv   Per-Åke Roslund     Leif Olofsson, Göran Sundmark, Jonas Ahlin
    Årsutgåvan   Jonas Ahlin     Maria Hansson, Josefina Olerås
   

"E smulu Skävinytt"

 

Jonas Ahlin

 

 

 
    Hemsidan   Jonas Ahlin     Josefina Olerås, Maria Hansson
    Fotodokumentation   Maria Hansson      
    Tillfälliga utställningar   Erland Nydén     Ester Salari
    Yttre miljö/park    Kristoffer Olerås     Ester Salari, Roland Wedberg, Ing-Britt Lissdaniels, Josefina Olerås, Johnny Emilsson
    Forskning/Bygdeband   Eva Källs-Söderlund     Leif Olofsson, Roland Wedberg, Karin Jansson, Doris Johansson
    Medlemsregister   Lena Andersson