Stora Skedvi

Hembygdsförening

 

 

Presentation av medlemmarna i styrelsen

←tillbaka

 

  Kristoffer Olerås

   ordförande

   kristoffer_oleras@yahoo.se

 

  Per-Åke Roslund

   vice ordförande

   proslund@telia.com

 

  Jonas Ahlin

   kassör

   j.ahlin.y@gmail.com

  Gun-Britt Lövblad

   sekreterare

   fam.lovblad@telia.com

  Josefina Olerås

   josefinaandersson@yahoo.se

  Malin Siesing

  siesing72@gmail.com

Bengt

  Bengt Fredriksson

 

 

Susanne

  Susanne Westman

   westman.wedberg@telia.com

Per

  Per Örjas

   orjas.per@telia.com

 

  Maria Hansson

   mariahanssonfoto@gmail.com

 


  Eva Källs-Söderlund

   eva.kalls-soderlund@nyaberget.se

  Mikael Lassbo

   mikaellassbo@gmail.com

 

  Roland Vedberg

  Westman.Wedberg@telia.com

 

Anita Roslund

proslund@telia.com

Torkel Edström

torkeledstrom@hotmail.com

Michael Gustavsson

michgust61@gmail.com

 Valberedning

 

  Lena Andersson

  Birger Skinnars

  Rut "Snurran" Johansson