Gilla Skäve på

Skävebor 

Skäveväder

Skäve på YouTube

Skäve från ovan 

Hembygdssång

Bygdeband

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Stora Skedvi vid Dalälvens strand

och till

Stora Skedvi Hembygdsförening

 

Stora Skedvi socken är en av Dalarnas äldsta socknar. Den är känd sedan 1200-talet, men namnet tyder på att här fanns en offerplats redan på hednisk tid. Bygden kring Dalälven med sina lättodlade jordar lockade tidigt människor att bosätta sig här.          

Läs mer om St.Skedvis historia

Men då är då, och nu är nu, och i Stora Skedvi socken i Säters kommun i landskapet Dalarna, är det Inte särdeles många som sysslar med hedniska riter idag... Här i byarna längs den glittrande Dalälven lever traditioner och nyskapande, företag och föreningsliv, gamla och unga, tillsammans.

Läs mer om hur vi tillsammans kan påverka St.Skedvis framtid

Söker du efter lokalhistorisk information? Om personer, gårdar, platser, foton och dokument?

Besök www.bygdeband.se

Mycket nöje!...och nytta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktuellt


Släktforskningskurs

2018-01-31
Släktforskarnas hus erbjuder kurser i trevlig gårdsmiljö på Griggusgården i Stora Skedvi.
 
Under en dagkurs får du lära dig grunderna i släktforskning.
Du forskar i egen släkt med datorns hjälp i kyrkböckerna på Internet samt folkräkningar och andra arkiv.
 
Lördag 10 februari kl. 09.00 - 17.00, anmälan senast 5 februari
 
Tisdag 6 mars kl. 09 - 17.00. anmälan senast 1 mars
 
För anmälan och mer information kontakta Back Lena Holm på telefon 070-282 10 20 eller e-post: info@slaktforskarhuset.se 

Fjerdsmesstiftelsen

OBS! nytt sista datum för ansökan 31/3 2018

Nu kan Du/Ni söka pengar ur Fjerdsmesstiftelsen.

Stiftelsen har till uppgift att stödja bygdeverksamheten i Stora Skedvi socken samt till utbildning och fostran av ungdom i hembygdskultur.

Nytt är att Du som är skriven i Stora Skedvi och fyller 18 år 2018 kan ansöka om ett bidrag för körkortsutbildning på max 5000 kr som utbetalas vid uppvisande av giltigt körkort senast 31/12 2019

Ansökningshandlingar finns om du klickar här eller kan rekvireras från sockenkontoret. Sista dag för  ansökan är 2018-03-31.

Upplysningar lämnas av Hans-Otto Jönsson 0225-45124

Styrelsen