Gilla Skäve på

Skävebor 

Skäveväder

Skäve på YouTube

Skäve från ovan 

Hembygdssång

 

Sveriges Hembygdsförbund

Bygdeband

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Stora Skedvi vid Dalälvens strand

och till

Stora Skedvi Hembygdsförening

 

 

Stora Skedvi socken är en av Dalarnas äldsta socknar. Den är känd sedan 1200-talet, men namnet tyder på att här fanns en offerplats redan på hednisk tid. Bygden kring Dalälven med sina lättodlade jordar lockade tidigt människor att bosätta sig här.          

Men då är då, och nu är nu, och i Stora Skedvi socken i Säters kommun i landskapet Dalarna, är det Inte särdeles många som sysslar med hedniska riter idag... Här i byarna längs den glittrande Dalälven lever traditioner och nyskapande, företag och föreningsliv, gamla och unga, tillsammans.

Läs mer om hur vi tillsammans kan påverka St.Skedvis framtid

Söker du efter lokalhistorisk information? Om personer, gårdar, platser, foton och dokument?

Besök Bygdeband på Sveriges Hembygdsförbund genom att klicka här

Mycket nöje!...och nytta!