”Stiftelsen har till ändamål att främja kulturen i f.d. Stora Skedvi socken, Säters kommun, Dalarnas län, genom att ge stöd till  bygdeverksamheten i socknen samt till utbildning och fostran av ungdom i hembygdskultur. Av den årliga avkastningen ska en tiondel  läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen får delas ut till ändamålet.

Aktuellt just nu:

Bidrag till körkort för dig som fyllt/fyller 18 år i år.

Upplysningar ges av Hans-Otto Jönsson på 0225-45124

 

Stiftelsen för Fjerdsmes Johan och Ulrika Gustafsson Minnesfond, numera benämnd Fjerdsmesstiftelsen.

Stiftelsen bildades 1981 genom ett förordnande av Hedvig Åhrén, Curt-Gösta Bergquist, Birgit Bergquist, Ted Rune Bergquist och Svea V. Bergquist. Anledningen var att inga arvingar fanns till gården. Fram till 2014 användes gården som sommarbostad för stiftarna. Den sista ättlingen och grundaren Curt-Gösta avled våren 2014. Hustrun Birgit, enda kvarvarande grundaren, hade inte några besittningskrav varför styrelsen tog beslutet att hos Kammarkollegiet ansöka om en ändring av ändamålsparagrafen i syfte att kunna avyttra gård och skog. Den 30 mars 2016 biföll Kammarkollegiet ändringen varefter gård och skog har sålts. Därmed bortfaller kravet på att gården skulle vårdas och bevaras som minne. Istället för att bli en belastning för bygden kommer Fjerdsmesstiftelsen att utgöra en betydande resurs enligt nedanstående ändamålsparagraf.