Stiftelsen har till ändamål att främja kulturen i f.d. Stora Skedvi socken, Säters kommun, Dalarnas län, genom att ge stöd till bygdeverksamheten i socknen samt till utbildning och fostran av ungdom i hembygdskultur. Av den årliga avkastningen ska en tiondel  läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen får delas ut till ändamålet.

Fjerdsmesstiftelsen har i många år gett bidrag till ungdomar boende i Stora Skedvi socken som tar körkort. Bidragsumman för 2024 är 5000 kr.

Aktuellt just nu:

Ungdomar som tar körkort för bil under 2024

sänder in kopia på körkort + bankkontonummer till

Fjerdsmesstiftelsen c/o Per-Åke Roslund, Lövåsvägen 24, 78393 Stora Skedvi

proslund@telia.com 070-567 76 10

Upplysningar ges av Per-Åke Roslund 070-567 76 10

 

Ansökan om stipendie för att stödja bygdeverksamhet i St.Skedvi socken

samt utbildning och fostran av ungdom i hembygdskultur

Ansökan ( ansökningshandlingar nedan ) ska sändas in senast 31/5 2024

till Fjerdsmesstiftelsen c/o Per-Åke Roslund

 

Stiftelsen för Fjerdsmes Johan och Ulrika Gustafsson Minnesfond, numera benämnd Fjerdsmesstiftelsen.

Stiftelsen bildades 1981 genom ett förordnande av Hedvig Åhrén, Curt-Gösta Bergquist, Birgit Bergquist, Ted Rune Bergquist och Svea V. Bergquist. Anledningen var att inga arvingar fanns till gården. Fram till 2014 användes gården som sommarbostad för stiftarna. Den sista ättlingen och grundaren Curt-Gösta avled våren 2014. Hustrun Birgit, enda kvarvarande grundaren, hade inte några besittningskrav varför styrelsen tog beslutet att hos Kammarkollegiet ansöka om en ändring av ändamålsparagrafen i syfte att kunna avyttra gård och skog. Den 30 mars 2016 biföll Kammarkollegiet ändringen varefter gård och skog har sålts. Därmed bortfaller kravet på att gården skulle vårdas och bevaras som minne. Istället för att bli en belastning för bygden kommer Fjerdsmesstiftelsen att utgöra en betydande resurs enligt nedanstående ändamålsparagraf.