Bystugeföreningar i socknen

Anstahyttans bystugeförening        
Föreningen Arkhyttans bystuga        
Stocksbro bystuga