Bygdearkiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
   
   
 

 

     ←Tillbaka

 

Stora Skedvi Kommuns arkiv fram till kommunsammanslagningen 1971 finns i Kommunarkivet i Säter.

Hembygdsarkivet (klicka här) är Stora Skedvi Hembygdsförenings arkiv, och det förvaras i arkivlokaler i Stora Skedvi.

Hembygdsarkivet består till största delen av dessa delar:

 
   
Föreningsarkiv, ca 50 föreningar från 1850 och till nutid.  
Företagsarkiv, bl.a. största delen av Lövås bruks handlingar, Bergå Ullspinneri m.fl.  
Byarkiv, med bl.a. handlingar till lala skiftet med kartor över ca 15 Skedvi-byar och skifteslag  
Gårdsarkiv från ett tiotal skedvigårdar, bl.a. Piparbo i Bobygden och Rasbo i Gussarvshyttan.  
Personarkiv. 25st skedvipersoner har lämnat sina egna arkiv till oss, bl.a skriftställaren m.m.Berndt Hage, söderhavsfararen C.W. Öberg. Greta och Sven Carlsson.  
Bilder, film och ljud. Här finns de flesta kända filmer från Skedvibygden, i de flesta fall som arkivkopior på DVD eller VHS.  
Hembygdsföreningens eget arkiv från starten 1923 och framåt  
Kartor, dels skifteskartor, dels ett antal andra kartor över socknen, skogar, gårdar, byar etc.  
   

Kontakta sockenkontoret för överenskommelse om arkiv-tid eller Leif Olofsson vår mycket kunnige historiker!