Sockenrådet

-för Stora Skedvi framtid

Aktuella frågor

Sockenrådet har tillsammans med Kim Källs på Tempo lyckat få till ett avtal med PostNord vilket gör att Tempo Skedvi under hösten 2020 åter blir PostNord-ombud!

 

  
     

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     

 Tillbaka

   

I St. Skedvi finns ett Sockenråd som som sammanför föreningar, bystugor och företag för att bevaka bygdens intressen. Här finns en ideell potential med stor kraft, enskilt och i bygdens olika föreningar och företag. Den här kraften är nu sammanförd i ett Sockenråd bestående av ledamöter med olika bakgrund och kunskapsområden.

Landsbygden förändras, ofta i negativ riktning, vilket måste bemötas och bekämpas med samfällda krafter.  Under årens lopp har vi ebl.a. ngagerat oss i serviceutbudet i byn; lyckades få tillbaka en vårdcentral, om än under en begränsad tid. Vi har drivit frågor rörande skolans lokaler och sporthall och har nu sedan 2018 en utbyggdskola och en sportarena värd namnet. Vi har jobbat för att få fram fler tomter till försäljning och för en cykelväg mellan Yttersätra och Kyrkbyn, vilken det nu 2020, projekteras för.

Vi har resurser i form av ett Sockenkontor, ett bygdeblad och en hemsida som med gemensamma krafter kan utvecklas än mer och vara ett kraftfullt verktyg för att föra utvecklingen i Stora Skedvi i en positiv riktning.

För att täcka upp Hela bygden behövs ännu fler deltagare, gärna från geografiska områden ännu ej representerade i Rådet.

Alla med engagemang och idéer är välkomna att höra av sig till:

Bo Söderlund    bo.soderlund@nyaberget.se
Solweig Kempe   solweig.kempe@telia.com